"İstihdam Paketi ve Sosyal Güvenlikteki Yeni Düzenlemeler İşletmelere Ne Getiriyor?" Semineri

Book : "İstihdam Paketi ve Sosyal Güvenlikteki Yeni Düzenlemeler İşletmelere Ne Getiriyor?" Semineri

Author : * --

Language : Turkish

Library : Trade Union

Publish Place : Ankara

ISBN : 978-975-6728-50-5

Publish Date : October 2008

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Translator : --

Book Type : Book

Book Number : 5866

INDEX

SUNUŞ................5
AÇILIŞ KONUŞMALARI............7
Yiğit Oğuz DUMAN ..............7
PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı
Tuğrul KUDATGOBİLİK........11
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı
Faruk ÇELİK ...........21
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
I. OTURUM: İSTİHDAM PAKETİ
OTURUM BAŞKANI : Hakkı MATRAŞ
TİSK Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
"Alt İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İdari Para Cezalarına İlişkin Düzenlemeler"
Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT..........32
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
"İşyerlerine Getirilen Teşvikler, İşsizlik Sigortası Düzenlemeleri ve İŞKUR Faaliyetleri"
Prof. Dr. Cem KILIÇ...............56
Gazi Üniversitesi İİBF
TARTIŞMA...............65
II. OTURUM:
SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER
OTURUM BAŞKANI : Sadık OĞUZ
TİSK Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
"Sigortalılık ve İşyeri ile İlgili Yükümlülükler"
Prof. Dr. Ali Rıza OKUR...........79
Marmara Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi
"Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları ile Genel Sağlık Sigortasına İlişkin Düzenlemeler"
İbrahim ULAŞ............107
Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürü
"Prime İlişkin Yükümlülükler"
Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOGLU........143
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
TARTIŞMA .........176